Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Jadran Motor d.o.o.., kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani sa web stranice www.jadran-motor.com (dalje u tekstu web stranice) i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Jadran motor d.o.o. kao korisniku putem ovih web stranica u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u prijavni obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Jadran Motor d.o.o., unaprjeđenje oglašavanja Jadran Motor d.o.o i istraživanje tržišta), dostavljanje računa. Obradi osobnih podataka možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Jadran Motor d.o.o. s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Jadran Motor d.o.o. štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je ured Jadran Motora d.o.o. na adresi Vrtlarski put 11., Rijeka.

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Jadran Motor d.o.o., poštom na gore navedenu adresu firmeili e-poštom na adresu: centrala@jadran-motor.com

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da Jadran Motor d.o.o.., kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala o novim uslugama i/ili proizvodima Jadran Motor d.o.o. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.