Jadran Motor d.o.o.

Naziv tvrtke:

Jadran Motor d.o.o.

Sjedište i adresa:

Rijeka, Vrtlarski put 11a

Osnovna djelatnost:

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Direktor tvrtke:

Michael Bobek

Telefon:

+385 51 251 000

E-mail:

centrala@jadran-motor.com

OIB:

67147168494

Matični broj:

2158965

Matični broj subjekta:

130012091

Registracija tvrtke:

Registrirano u Trgovačkom sudu u Rijeci broj Tt 09/2083-11

Temeljni kapital:

20.000,00 Kn uplaćen u cjelosti

Član društva:

Michael Bobek

Poslovne banke:

Erste bank

IBAN HR5324020061100482407

Sberbank d.d.
IBAN HR7425030071100054732

Imate dodatnih pitanja za nas?

Slobodno na postavite dodatna pitanja na koje niste pronašli odgovor ili za proizvod koji niste pronašli na našem webshopu.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.